Lednicko-valtický areál je jednou z nejvzácnějších perel pokladnice historického a kulturního bohatství České republiky. Od roku 1996 je Lednicko-valtický areál v seznamu míst Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Rozkládá se na ploše zhruba 200 km2 a je považován za nejrozsáhlejší člověkem vymodelované území v Evropě a pravděpodobně i na celé planetě.

Lednicko-valtický areál na jihu Moravy, jehož dvěma přirozenými centry jsou zámky v Lednici a ve Valticích, představuje ojedinělý kulturně historický a krajinný celek evropského významu, vyvíjející se od středověku. Obě sídla byla nepřetržitě téměř sedm set let majetkem jediného šlechtického rodu, Liechtenšteinů, a proto mohla být navzájem propojena rozsáhlým krajinářským parkem, vytvořeným v jednotném a kompozičním plánu v průběhu 18. a 19. Století.

V roce 1249 získal Jindřich z Lichtenštejnu město Mikulov s částí města Lednice jako darem od tehdejšího markraběte Přemysla Otakara, pozdějšího českého krále a udržel se zde jeho rod až do roku 1945, tedy téměř 700 let. Ve Valticích se Lichtenštejnévé usazují natrvalo až v roce 1608 a z nedaleké Lednice se pak stává jejich letní sídlo. Po několik generací přetvářejí krajinu mezi Lednicí a Valticemi v kultivovaný přírodní park, v umělecký klenot svého obrovského pozemkového majetku. Lednice a její okolí se stává výkladní skříní moci, slávy a schopnosti Lichtenšejnů, jako jednoho z nejvýznamějších šlechtických rodů střední Evropy.

Součástí areálu jsou četné barokní aleje a lesní průseky, soustava jezírek a rybníků, navazující na vodní systém povodí řek Dyje a Moravy, a velké množství plastik i staveb převážně romantického charakteru: Zámeček Lány, Zámeček Pohansko, Hraniční zámeček, Apollonův chrám, Chrám tří grácií, Nový dvůr, Lovecký zámeček, Rybniční zámeček, Rozhledna minaret, Maurská vodárna, Zámeček Belveder, Obelisk, Janův hrad, Akvadukt s jeskyní, Kaple svatého Huberta, Kolonáda, Rendez-Vous a další objekty.

zdroj: www.wikipedia.org, Turistické cedule / Tourist signs / Touristische zeichen

[instagram-feed]