Lednice

Minaret

Lednický minaret je asi 62 metrů vysoká romantická rozhledna. Nachází se v areálu zámeckého parku Lednice a je součástí lednicko-valtického areálu zapsaného na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Jedná se o nejstarší dochovanou rozhlednu na českém území a zároveň o …

Lednice

Hraniční zámek

Hraniční zámek byl vystavěn v paladiánském stylu na historické hranici Moravy a Dolního Rakouska tvořená potokem Včelínek. Potok vytékal z amfory ležící nymfy, protékal zámečkem a vléval se do Hlohoveckého rybníka. Budova zámkuje situována na západním břehu Hlohoveckého rybníka, přímo …

Břeclav

Zámeček Pohansko

Empírový zámeček byl postaven na valu bývalého velkomoravského hradiště z 8. až 9. století v katatru města Břeclavi v letech 1810 – 1812. Jeho autorem byl Josef Hardmuth a dokončovací práce v roce 1812 snad prováděl Josef Kornhäusel. V současné …

Valtice

Letohrádek Belveder

Belveder byl postaven v letech 1804-1806 z popudu vládnoucího knížete Aloise I. z Liechtensteinu (1759-1805). Jeho architektem byl Josef Hardmuth (1758-1816). Letohrádek měl kromě okrašlovací a reprezentační i praktickou funkci – byl centrem bažantnice. Pozemek na Liščím vrchu potřebný k …

Břeclav

Břeclavský zámek

Na místě břeclavského zámku původně stával dřevěný hrad, založený pravděpodobně Břetislavem I. v první polovině 11. století. Tento pohraniční hrad měl chránit vstup do země, nejčastěji proti válečným výpravám arpádovských Uher, ale i výbojům z Východní marky – dnešního Rakouska. …

Břeclav

Zámeček Lány

Jednopatrová budova obdélníkového půdorysu je nejvzdálenější empírovou stavbou areálu ležící v lužních lesích jihovýchodně od Břeclavi. Stavba byla navržena patrně Josefem Hardmuthem a postavena v letech 1810 – 1812. Celá oblast byla před rokem 1989 veřejnosti uzavřena a dnes ukrývá …

Lednice

Rybniční zámeček

Rybniční zámeček je postaven v klasicistním stylu. Budova s jednoduchým obdélníkovým půdorysem je situována na severním svahu Prostředního rybníka u obce Lednice. Zámeček nechal postavit kníže Jan I. Josef z Liechtenštejna. Projekt stavby zpracoval vídeňský architekt Josef Kornhäusel. Samotná stavba …

Lednice

Lovecký zámeček

Profánní architekturu klasicistního období reprezentuje jednopatrový lovecký zámeček stojící při cestě z Lednice k Janohradu a do Kančí obory. Vznikl v letech 1805 – 1806 podle návrhu J. Hardmutha. Stavba sloužila jako hájovna a z terasy umožňovala panstvu sledovat parforsní …

Břeclav

Apollonův chrám

Apolonův chrám je malebná empírová stavba na vrcholu písčité duny nad Mlýnským rybníkem. Ze střechy chrámu je krásný pohled na Pálavu. Pod kopulí je zobrazen průvod antických múz doprovázejících boha Apollona na slunečním voze taženém čtyřmi koňmi. Po stranách nástavby …

Valtice

Rendez-vous – Dianin chrám

Klasicistní lovecký zámeček nechal v letech 1812-1813 postavit Jan I. z Lichtenštejna. Autorem návrhu byl Josef Hardtmuth, stavbu provedl architekt Josef Kornhäusel. Později prošel celý objekt empírovou přestavbou. Zámeček dostal podobu římského vítězného oblouku. Průčelí je vyzdobeno reliéfy s loveckými …

[instagram-feed]