Zobrazuji: 1 - 10 z 23 VÝSLEDKŮ
Lednice

Zámek Lednice

Lednice

Zámek Lednice

Původně vodní gotická tvrz byla v 16. století přestavěna na renesanční zámek, který byl ve druhé polovině 17. století za vlády Karla Eusebia podle plánů Jana Bernarda Fischera z Erlachu barokizován. Z tohoto období se dodnes dochovalo pouze křídlo s …

Lednice

Janův hrad

Janův hrad je pseudogotická napodobenina hradní zříceniny (podle dobové módy romantismu), postavená roku 1801 – 1808 a nese jméno knížete Jana Adama I. z Lichtenštejna, prvního majitele lednického panství. Stavbu zahájil kníže Alois I. a po jeho smrti ji ve …

Lednice

Minaret

Lednický minaret je asi 62 metrů vysoká romantická rozhledna. Nachází se v areálu zámeckého parku Lednice a je součástí lednicko-valtického areálu zapsaného na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Jedná se o nejstarší dochovanou rozhlednu na českém území a zároveň o …

Lednice

Hraniční zámek

Hraniční zámek byl vystavěn v paladiánském stylu na historické hranici Moravy a Dolního Rakouska tvořená potokem Včelínek. Potok vytékal z amfory ležící nymfy, protékal zámečkem a vléval se do Hlohoveckého rybníka. Budova zámkuje situována na západním břehu Hlohoveckého rybníka, přímo …

Břeclav

Zámeček Pohansko

Empírový zámeček byl postaven na valu bývalého velkomoravského hradiště z 8. až 9. století v katatru města Břeclavi v letech 1810 – 1812. Jeho autorem byl Josef Hardmuth a dokončovací práce v roce 1812 snad prováděl Josef Kornhäusel. V současné …

Valtice

Letohrádek Belveder

Belveder byl postaven v letech 1804-1806 z popudu vládnoucího knížete Aloise I. z Liechtensteinu (1759-1805). Jeho architektem byl Josef Hardmuth (1758-1816). Letohrádek měl kromě okrašlovací a reprezentační i praktickou funkci – byl centrem bažantnice. Pozemek na Liščím vrchu potřebný k …

Břeclav

Břeclavský zámek

Na místě břeclavského zámku původně stával dřevěný hrad, založený pravděpodobně Břetislavem I. v první polovině 11. století. Tento pohraniční hrad měl chránit vstup do země, nejčastěji proti válečným výpravám arpádovských Uher, ale i výbojům z Východní marky – dnešního Rakouska. …

Břeclav

Zámeček Lány

Jednopatrová budova obdélníkového půdorysu je nejvzdálenější empírovou stavbou areálu ležící v lužních lesích jihovýchodně od Břeclavi. Stavba byla navržena patrně Josefem Hardmuthem a postavena v letech 1810 – 1812. Celá oblast byla před rokem 1989 veřejnosti uzavřena a dnes ukrývá …

Lednice

Rybniční zámeček

Rybniční zámeček je postaven v klasicistním stylu. Budova s jednoduchým obdélníkovým půdorysem je situována na severním svahu Prostředního rybníka u obce Lednice. Zámeček nechal postavit kníže Jan I. Josef z Liechtenštejna. Projekt stavby zpracoval vídeňský architekt Josef Kornhäusel. Samotná stavba …

[instagram-feed]